български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
 

програма на БФС

 

висш съвет по фармация

  участия в комисии към МЗ

:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 10    all guests: 27076


последна актуализация:
2013-08-01 09:45:07rss new RSS новини от БФС

висш съвет по фармация

       Висшият съвет по фармация е консултативен орган Към министъра на здравеопазването, който обсъжда и дава становища по основните насоки и приоритети в областта на фармацията.

   Организацията и дейността на Висшия съвет по фармация се уреждат с правилник, издаден от министъра на здравеопазването по предложение на Висшия съвет по фармация.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

   На заседание на УС на БФС,проведено на 24.07.20013 г. бяха избрани за представители на БФС във Висшият съвет по фармация следните членове:

1. маг.-фарм. ИЛКО ГЕТОВ - Председател на УС на БФС

2. маг.-фарм. ДИМИТРИЯ  СТАЙКОВА - Зам. председател на УС на БФС

3. маг.-фарм. АДЕЛИНА  ЛЮБЕНОВА - Член на УС на БФС

4. маг.-фарм. МИРОСЛАВ НЕНЕЧЕВ - Председател на РФК  Видин

5. маг.-фарм. ВЕНЕЛИН  САПУНАРОВ - Председател на РФК  София - столична  за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print