български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
  фармацевтично образование
  научна степен „Доктор”
  следдипломна квалификация
  НПУ
  дистанционно обучение
 

:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 11    all guests: 59738


последна актуализация:
2013-03-26 10:26:44rss new RSS новини от БФС

НПУ

 Цели на непрекъснатото професионално усъвършенстване:

- да отговори на нуждите от знания на фармацевтите с цел адекватно информиране на гражданите за лекарствените и други продукти, предлагани в аптеките;

- да отговори на изискванията за Добра Аптечна Практика;

- да поддържа постоянно високо ниво на компетентност на фармацевтите за новите терапевтични методи и продукти;

- да разшири практическите познанията на фармацевтите по комуникации, предоставяне на съвети на пациентите, маркетингови техники и други необходими;

- да въведе система за оценка на компетентността на фармацевтите през целия им професионален живот

- да издигне продължаващото обучение на магистър фармацевтите от продуктово ориентирано към обучение, ориентирано към предоставяне на фармацевтично грижи

АКРЕДИТИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ - 2013 г.

АКРЕДИТИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ - 2011 г.

АКРЕДИТИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ - 2010 г.
 
АКРЕДИТИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ - 2009 г.

АКРЕДИТИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ - 2007-2008 г.  за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print