български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
 

новини

 

нормативни актове

 

светът на фармацията

 

галерия

 

полезни връзки:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 20    all guests: 27015


последна актуализация:
2013-01-11 13:30:19rss new RSS новини от БФС

Новини от Света
Съобщения на УС на БФС
Становища на УС на БФС
Новини от България
Новини от Света
Медиите за БФС
Регистър на издадените становища за разкриване на аптека
Моето мнение за работата на БФС
Решения на УС на БФС
Покани и протоколи от заседания на УС на БФС
Новини от ИАЛ
Съобщения
ПАРТНЬОРСТВА ЗА ИНОВАЦИИ: НОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОСТАРЯВАНЕТО В ДОБРО ЗДРАВЕ ДАВАТ ТЛАСЪК НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

  

На 29 февруари 2012 г. Европейската комисия предложи решителни действия за посрещане на три от главните предизвикателства, пред които се изправя обществото ни в области от съществено значение за растежа и заетостта: снабдяването със суровини, устойчивото селско стопанство, както и активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве. И трите области изискват координирани иновационни усилия в обществения и частния сектор, за да се подобри качеството на живот и да се утвърди мястото на Европа като световен лидер в тях. С тази цел Комисията стартира две нови европейски партньорства за иновации (ЕПИ) — относно суровините и относно устойчивото и продуктивно селско стопанство, и одобри четиригодишен план за действие на партньорството за активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве, което започна пилотно през февруари 2011 г. ЕПИ предлагат нов подход към цялостната верига изследвания-разработки-иновации, като обединяват заинтересовани страни от обществения и частния сектор, надскачайки националните и секторни граници, за да ускорят внедряването на иновациите. Всяко от тях преследва постигането на амбициозна цел до 2020 г. и се очаква да започне да носи резултати в рамките на следващите една до три години.

Застаряването на населението е едно от най-сериозните предизвикателства пред Европа днес. Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот и остаряването в добро здраве беше създадено като отговор на тези предизвикателства. През ноември 2011 г. то представи стратегически план за изпълнение, определящ приоритети и специфични действия за държавните органи, предприятията и гражданското общество.

Съобщението на Комисията е конкретна стъпка към осъществяването на тези специфични действия. Те включват: насърчаване на ангажимента на заинтересованите страни; изграждане на пазар за новаторски идеи; решаване на проблемите в областта на регулирането и стандартизацията. Това ще подобри живота на възрастните граждани, ще им помогне да продължат да дават своя принос за обществото с напредването на възрастта и ще облекчи натиска върху системите за здравеопазване и социални грижи, което в крайна сметка ще допринесе за устойчиво развитие.

Комисията потвърждава ангажимента си да подкрепи осъществяването на стратегическия план за изпълнение, по-конкретно като:

-          отправи днес първа покана към заинтересованите страни да се ангажират със специфични действия във връзка с иновациите в областта на активния живот и остаряването в добро здраве;

-          до април 2012 г. създаде „пазар за новаторски идеи", който ще помага на заинтересованите страни да намират партньори, да обменят добри практики и да разпространяват информация;

-          хармонизира и ефективно използва инструментите за финансиране на ЕС, например Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), 7-та рамкова програма за научни изследвания и Програмата за здравеопазване;

-          се заеме с разрешаването на въпроси, свързани с регулирането и стандартизацията, напр. чрез подкрепа за разработването на нова рамка на ЕС за изпитване на оперативната съвместимост, етикети за качество и сертифициране на електронното здравеопазване.

 Източник: PGEU

  прочети / остави коментар по темата

МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ИЗИСКВА НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ – ПО-СТРОГ КОНТРОЛ, ЗАСИЛВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО

  

На 9 февруари 2012 г. европейският комисар по въпросите на здравеопазването и защита на потребителите Джон Дали изисква от държавите-членки да предприемат незабавни действия на национално ниво, за да осигурят цялостното и стриктно имплементиране на действащото законодателство относно медицинските изделия. В резултат на увредените гръдни импланти, произведени от френската компания PIP в момента основен приоритет е държавите-членки и ЕК да работят заедно за осигуряването на по-строг контрол, предоставянето на по-добра гаранция за безопасност на медицинските изделия и да възстановят доверието на пациентите в законодателството, което защитава техните права. Комисар Дали очерта своите предложения за съвместен план за незабавни мерки в писмо до европейските министри по здравеопазване, в което моли за тяхното пълно.

Наред с това в Официалния вестник на ЕС бр. L72/28 от 10.03.2012 г. бе публикуван РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 207/2012 НА КОМИСИЯТА от 9 март 2012 година относно електронните инструкции за употреба на медицинските изделия.

Източник: PGEU

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 207/2012 НА КОМИСИЯТА от 9 март 2012 година

  прочети / остави коментар по темата

първа страница предишна страница следваща страница последна страница


  за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print