български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
 

новини

 

нормативни актове

 

светът на фармацията

 

галерия

 

полезни връзки:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 23    all guests: 26944


последна актуализация:
2013-01-11 13:30:19rss new RSS новини от БФС

Съобщения на УС на БФС
Съобщения на УС на БФС
Становища на УС на БФС
Новини от България
Новини от Света
Медиите за БФС
Регистър на издадените становища за разкриване на аптека
Моето мнение за работата на БФС
Решения на УС на БФС
Покани и протоколи от заседания на УС на БФС
Новини от ИАЛ
Съобщения
Разширено заседание на УС на БФС

изх. № 145 / 08.08.2007г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БФС

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УС НА РФК НА БФС

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КОМИСИИ НА БФС

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВСФ ОТ КВОТАТА НА БФС

ОТНОСНО: Разширено заседание на УС на БФС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информирам Ви, че на 21.08.2007г. от 12.00 часа в сградата на Фармацевтичен факултет, гр. София ще се проведе разширено заседание на УС на БФС по приложеният проект за дневен ред. Във връзка с важността на обсъжданите проблеми, моля до една седмица да потвърдите Вашето присъствие.

При невъзможност на Председателите на УС на РФК на БФС да присъстват лично, Ви моля да изпратите име на упълномощен представител.

С уважение:

маг. фарм. Габриела Вутева

Главен  секретар на УС на БФС

-----------------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

I. Обсъждане на предложените от МЗ проекти на:

„Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти" и

„Наредбата за условията и реда за работа на комисията по цените на лекарствените продукти".

Обсъждане и гласуване на официално становище на БФС.

II. Обсъждане на предложение за награждаване на проф. Николов, декан на Фармацевтичен факултет, за принос към фармацията и във връзка с 60 годишния му юбилей.

III. Обсъждане и одобряване на типова бланка за национален регистър на Българския фармацевтичен съюз.

IV. Обсъждане и одобряване на предложения за наемане на PR на Българския фармацевтичен съюз.

V. Финансов анализ на Българските фармацевтични дни.

VI. Анализ на приходите от членския внос.

VII. Обсъждане и одобряване на ценова листа за реклама в списание „Български фармацевт".

VIII. Разглеждане и гласуване на отрицателни предложения за издаване на становище.

IX. Разни.

 

 

  прочети / остави коментар по темата

Отговор на МЗ, относно проектонаредба за регулиране и регистриране на цени

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

До

маг. фарм. Мирослав Ненчев

Председател на Българския фармацевтичен съюз

1421 София

Бул. „Арсеналски" № 115, ет. 2

Изх. № 62-00-31/27.07.2007г.

Относно: Писмо с вх. № 62-00-31/05.07.2007г. на председателя на УС на БФС

 

Уважаеми г-н Ненчев,

Във връзка с Ваше писмо № 62-0031 от 05.07.2007г. относно проект на наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и направените от Вас констатации и предложения, в качеството Ви на председател на УС на Българския фармацевтичен съюз Ви информирам следното:

Със Заповед РД 09-484/29.09.2006г. на министъра на здравеопазването е създадена работна група, на която е възложено изготвянето на проект на наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти в хуманната медицина.

В работната група са включени представители на Министерство на здравеопазването , Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика, НЗОК и ИАЛ. Членовете на работната група са номинирани от съответните ведомства и са експерти с доказан опит в изготвяне на нормативни документи и/или тяхното прилагане в областта на ценообразуването и реимбурсирането.  Членовете на работната група са с медицинско, икономическо и юридическо образование. В групата има и двама фармацевти.

Поради споделеното от Вас смущение, че не е отправена покана до БФС за включване на представители в работната група и във връзка с гореизложеното следва да се има предвид:

Независимо, че БФС, както и останалите сдружения и асоциации нямат представители в работната група са проведени три открити заседания. На тях без ограничение са присъствали всички заинтересовани страни и са споделили свои виждания за принципите и съдържанието на наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Както споменавате в писмото си са направени и писмени предложения № 58 от 29.05.2007г и № 68 от 06.06.2007г до министъра на здравеопазва-нето, респективно до работната група. Вашите предложения са обсъдени в работната група, същата се е запознала и с предложение за проект на наредба и „експертния анализ относно ценообразуването на лекарствени продукти и разходите на търговците на дребно", приети от УС на БФС.

Във връзка с гореизложеното Министерство на здравеопазването ще осигури по подходящ начин  публичност на проектите на нормативни документи, включително наредбата за цените, но само след окончателното им изработване от работните групи и правно-техническо оформяне. Това ще осигури прозрачност и възможност за публично обсъждане.

Зам. министър:

Д-р Емил Райнов

  прочети / остави коментар по темата

първа страница предишна страница


  за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print