български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
 

новини

 

нормативни актове

 

светът на фармацията

 

галерия

 

полезни връзки:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 18    all guests: 27070


последна актуализация:
2013-01-11 13:30:19rss new RSS новини от БФС

Съобщения на УС на БФС
Съобщения на УС на БФС
Становища на УС на БФС
Новини от България
Новини от Света
Медиите за БФС
Регистър на издадените становища за разкриване на аптека
Моето мнение за работата на БФС
Решения на УС на БФС
Покани и протоколи от заседания на УС на БФС
Новини от ИАЛ
Съобщения
Примерен отговор на запитване от НЗОК

ДО

ДИРЕКТОРА НА РЗОК

Гр……………. По ваш изх.№ …../…05.07

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с Ваше писмо изх.№ …../..05.2007г., с което искате да Ви предложим приемлив размер на надценката на търговец на дребно (по ценови категории съгласно действащата нормативна уредба) на лекарствени продукти, чиято стойност се заплаща напълно или частично от бюджета на НЗОК, искам да Ви информирам, че поради същественото значение на поставения въпрос и законовото правомощие по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите на Българския фармацевтичен съюз по представителство и защита на интересите на членовете си, Вашето запитване е препратено за обсъждане до Управителния съвет на БФС.

С оглед функцията на УС на БФС да се произнася по всички въпроси, засягащи упражняването на фармацевтична професия, въпроса относно въвеждането на надценки, различни от нормативно определените такива, при търговията на дребно с лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, ще бъде разгледан от УС на БФС и ще бъде отнесен до УС на НЗОК.

След формирането на позиция на от страна на УС на БФС по въпроса, включително с оглед правното основание за фиксирането на подобни надценки, ще бъдете уведомени надлежно.

Като се надявам настоящото да дава отговор на поставения въпрос, приемете моите поздрави,

Гр………., 10.05.2007г.

С УВАЖЕНИЕ:

(маг.-фарм. ………….)

  прочети / остави коментар по темата

Покана за среща с РФК

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА
УС НА РФК НА БФС


ОТНОСНО: покана за среща

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с наболелите проблеми на съсловието, както и необходимостта от координация между централното ръководство и регионалните структури, на заседание на УС, проведено на 20.05.2007г. беше взето решение, да бъде отправена покана за среща на членове на УС на БФС с Регионалните фармацевтични колегии.

Моля най-учтиво, при физическа и финансова възможност да организирате Общо събрание на Вашата колегия в интервала 28.05.2007г.-14.06.2007г. със следния дневен ред:

1. Степента на необходимост от официално становище на БФС, след изявлението на компетентните органи /МЗ, ИАЛ/, по повод нарушаването или ненарушаването на вторичната опаковка при търговията на едро и на дребно с лекарства.

2. Обсъждане на позицията на БФС по въпросите, свързани със сътрудничеството между БФС и НЗОК за изпълнение на дейностите по отпускане на лекарствени продукти.

3. Български фармацевтични дни 2007 организация,записване,предимства.

4. Други въпроси от компетенцията на УС.

Моля за Вашето съдействие и предварително благодаря за усилията Ви!

С уважение:

маг. фарм. Г. Вутева
Главен секретар на УС на БФС

  прочети / остави коментар по темата

първа страница предишна страница


  за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print