български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
  фармацевтично образование
  научна степен „Доктор”
  следдипломна квалификация
  НПУ
  дистанционно обучение
 

:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 12    all guests: 59730


последна актуализация:
2013-03-22 14:28:08rss new RSS новини от БФС

кариера

Всеки дееспособен български гражданин може да упражнява професията "магистър-фармацевт" на територията на Република България, ако отговаря на следните условия:да притежава висше фармацевтично образованиес образователно-квалификационна степен "магистър-фармацевт", придобито или признато по установения ред в Република България; да не е лишен от правото да упражнява професията "магистър-фармацевт"; да не е осъждан за престъпления, свързани с упражняване на професията му, за престъпления против собствеността или за умишлени престъпления против личността; да е вписан в регистъра на регионалната фармацевтична колегия, на територията на която се установява на работа.

Гражданин на чужда държава, завършил в чужбина висше фармацевтично образование, може да упражнява професията си на територията на Република България, ако: има разрешение за работа или разрешение за извършване на дейност на свободна практика; има разрешение за продължително или за постоянно пребиваване; притежава диплома от държава, с която Република България има договор за взаимно признаване на документи за фармацевтично образование; владее български език;успешно е положил изпит пред комисия и по програма, определени от министъра на здравеопазването.

Гражданин на чужда държава, завършил в Република България висше фармацевтично образование с образователно-квалификационна степен "магистър-фармацевт", може да упражнява професията си на територията на Република България, ако: има разрешение за работа или разрешение за извършване на дейност на свободна практика; има разрешение за продължително или за постоянно пребиваване.

"Във време на промени тези,които постоянно научават нещо ново, ще бъдат бъдещите наследници на света, а онези, които смятат, че са научили всичко, ще останат превъзходно обучени да се справят със света, който вече не съществува"

Реинвестирането в придобиване на нови знания и умения през целия живот са фактори,които довеждат до по-високо качество на фармацевтичната услуга и до постигане на социален и икономически напредък. Ако искате да повишите вашата квалификация, моля информирайте се какви са специалностите, които МЗ предлага и се запознайте с изискванията за кандидатстване.

Развитието на дистанционни форми на обучение ще улесни ученето през целия живот, тъй като те дават възможност за усъвършенстване на професионалните умения без продължително откъсване от работа.Дейностите в програмата ще включват :разработване на дистанционни курсове, създаване на виртуални библиотеки,разработване на електронни и мултимедийни помагала и др.

Ръководство за работа с модула за дистанционно обучение на Български Фармацевтичен Съюз    за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print