български / english
 
за нас деиност централни ръководни органи регионални колегии регистър кариера контакти портал FAQ списание
 

търсене: име, РФК, личен номер

 

членски внос по РФК


:: карта на сайта ::
Untitled Document
forum

site privacy statement


брой активни посетители:
online : 15    all guests: 59736


последна актуализация:
2013-03-22 14:24:40rss new RSS новини от БФС

регистър

Членството в БФС възниква с вписването в регистъра на регионалната фармацевтична колегия, на територията на която магистър-фармацевтът упражнява дейността си, а за магистър-фармацевт, който не упражнява професията си - по постоянен адрес.

Вписването се извършва след подаване в колегията на заявление от магистър-фармацевта. В заявлението се посочват трите имена, единният граждански номер, съответно личният номер - за чужденец, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота.

В регистрите се вписват следните обстоятелства: трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството; адресът по местоживеене и месторабота; номерът и датата на дипломата за завършено висше образование с придобита образователна квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт";специалността, научната степен, научното звание - номер и дата на дипломата; наложените наказания по реда на този закон;други.  за нас :: дейност :: УС на БФС :: РФК :: регистър :: кариера :: контакти :: портал :: FAQ :: Сп."Български фармацевт"  
направи BPhU своя начална страница Bulgarian Pharmaceutical Union footer
home e-mail print